Proje Taahhüt Hizmetleri

PROJE TAAHHÜT HİZMETLERİ

• Proje taahhüt hizmetleri kapsamında ruhsat alımı için hazırlanacak evraklar

A-Yapı Sahibinden İstenen Evraklar
1. Dilekçe (Kendisi veya Kanuni Vekiline Ait),
2. Belediyeden Alınmış imar çapı aslı (Son 1 yıllık güncel),
3. Belediyeden alınmış vergi borcu yoktur yazısı,
4. Tapu Kayıt Sureti (Aslı) (Son 1 Aylık Güncel),
5. Ada ve Parsele ait Ölçü Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden),
6. Ada ve Parsele ait arsa aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü veya özel haritacıdan),
7. Bina Aplikasyonu,
8. Plankote,
9. Numarataj Krokisi,
10. Yapı denetim harcının yattığını gösterir banka dekontu,
11. Mal sahibinin kimlik fotokopisi,
12. Su ve Atıksu İdaresi yazısı,
13. Arsa boştur onayı (Fotoğraflı)

B-Müteahhitten İstenen Evraklar
1. Müteahhit ve yapı sahibi arasında yapılmış olan noter onaylı inşaat sözleşmesi,
2. Müteahhidin imza sirküleri,
3. Müteahhit vergi levhası fotokopisi,
4. Faaliyet belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasından),
5. Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicili),
6. Müteahhit mal sahibi ise, İnşaat yapım taahhütnamesi (noter onaylı),
7. Yapı Müteahhiti Taahhüdü (Ek-1 Form-18’e uygun),
8. Müteahhit kimlik fotokopisi (Tüzel kişilerde en büyük hissedarın TC numarası),

C-Şantiye Şefinden İstenen Evraklar
1. Şantiye şefi sözleşmesi (Ek-13 Form-10’a uygun),
2. Mühendis ve mimarlar için şantiye şefliği taahhütnamesi (Ek-1 Form-6’ya uygun),
3. İkametgah belgesi, kimlik fotokopisi,
D-Projeler
1. Mimari Proje (5 Takım) Proje müellifi taahhüdü (Ek-1 Form-6’ya uygun),
2. Statik Proje (4 Takım), Statik hesaplar (2 Takım), Proje müellifi taahhüdü (Ek-1 Form-6’ya uygun),
3. Sıhhi Tesisat Projesi (4 Takım), Isı Yalıtım Raporu, Proje müellifi taahhüdü (Ek-1 Form-6’ya uygun),
4. Elektrik Tesisat Projesi (5 Takım), Proje müellifi taahhüdü (Ek-1 Form-6’ya uygun),
5. Jeolojik Etüt Raporu, Proje müellifi taahhüdü (Ek-1 Form-6’ya uygun),
6. Jeofizik Etüt Raporu, Proje müellifi taahhüdü (Ek-1 Form-6’ya uygun),
7. Şantiye Elektrik Projesi,
8. Zemin Emniyet Katsayı hesabı (6’lı imza)
9. Harita Mühendisi Taahhüdü,

E-Yapı Denetim Kuruluşunun Temin Edeceği Evraklar
1. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek-6 Form-4’e uygun),
2. Yapıya ilişkin bilgi formu aslı (Bakanlık onaylı) (Ek-4 Form-2’ye uygun),
3. Yapı Denetim İzin Belgesi (Noter Tasdikli)
4. Yapı Denetim Kuruluşu Yetkililerinin İmza Sirküleri,
5. Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi (Ek-5 Form-3’e uygun),
6. Ticaret Odası Kayıt Belgesi,
7. Yapı Denetçisinin, Yrd. Kontrol Mühendisinin ikametgahı,
8. Yapı Denetim Firma Yetkilisinin Kimlk Fotokopisi,
9. Yapı Denetim Firmasının Proje Kontrol Formu (Ek-3 Form-1’e uygun),
10. Yapı Denetim Firması Vergi Levhası Fotokopisi,
11. İşyeri Teslim Tutanağı (Ek-7 Form-5’e uygun),